+420 602 111 071

Přihlašení

Registrace

  1. Vstupní předanalýza pro GDPR. Místním šetřením v místě instituce zajistíme řízený sběr informací ve struktuře, která je nezbytná pro posouzení připravenosti na GDPR. Na základě daného sběru informací provedeme analýzu současného stavu, včetně posouzení souladu s nařízením GDPR. Součástí jsou také rámcová doporučení následovného postupu.
  2. GAP Analýza GDPR. Rozdílová (srovnávací, nebo také GAP) analýza je první krok na cestě ke splnění požadavků ochrany osobních údajů dle EU Nařízení GDPR. Výstupem je podrobná zpráva, která identifikuje vyspělost Vašich procesů, technologických i legislativních oblastí.
  3. Návrh řešení GDPR. Seznámíme Vás s výsledkem analýzy, vysvětlíme vám, jaká opatření jsou nutná přijmout pro nastolení souladu s GDPR. Současně vám nabídneme další postup jak pokračovat v tématu GDPR úspěšně dál.
  4. Implementace GDPR. Vlastní implementace GDPR v rámci úřadu (obce či organizace) zahrnuje nasazení technologií, upgrade systémů, úpravy a doplnění procesů a zavedení pravidel ochrany osobních údajů.
  5. Pověřenec GDPR. Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat.
  1. Audit. Audití určuje, jaké požadavky vaše společnost již splňuje. Předběžný audit Vám poskytne přehled jakýchkoli potenciálních rizik, která Váš tým bude moci ošetřit před konáním samotného auditu.
  2. Testy. Penetrační testování je osvědčenou metodou ohodnocení úrovně zabezpečení komunikační i výpočetní infrastruktury, aplikací i osob prostřednictvím simulovaných útoků. V průběhu penetračního testování jsou kombinovány automatizované i manuální techniky, které pomáhají zjistit úroveň zabezpečení vašich citlivých dat a ověřit dodržení shody s vašimi politikami, normativy a doporučenou praxí.
  3. Analýza stavu. Analýza souladu s Kybernetickým zákonem ukazuje, jaké požadavky Kybernetického zákona vaše společnost již splňuje a identifikuje oblasti pro zlepšení. Je zaměřena na posouzení procesní části bezpečnosti vůči ISO řady 27000 a Zákona o kybernetické bezpečnosti.
  4. Návrh řešení. Navrhneme nejpřínosnější řešení šité na míru vašim potřebám.
  5. Implementace. Způsob implementace technologií, včetně těch bezpečnostních, je důležitým prvkem v úrovni ochrany informací i kybernetické odolnosti vaší organizace.

Ceník konzultací v oblasti GDPR:

 

právní služby          2.000,- Kč/ hod., tj. 16.000,- Kč/ MD

kyberbezpečnost   15.000,-Kč/ MD

ISO, procesy          10.000,- Kč/ MD

 

(pozn. MD - manday - 8 hod. pracovní doba 1 pracovníka)

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Cestovné bude kalkulováno dle skutečných nákladů.

Kontakt

Markéta Schejbalová

+420 602 111 071

Scenario s.r.o. zapsána v obchodním

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 55460

IČO: 294 62 177 DIČ: CZ 294 62 177

Sídlo společnosti:

Scenario s.r.o.

Pohraniční 1435/86

703 00 Ostrava

ÚVOD

GDPR

KYBERBEZPEČNOST

AKTUALITY

BLOG

KONTAKT

PŘIHLAŠENÍ

REGISTRACE

YOUTUBE

SLUŽBY