+420 602 111 071

Přihlašení

Registrace

Procesní aspekty jsou z dalších kroků k dosažení shody s požadavky nařízení GDPR, přičemž prováděné změny procesů vycházejí z předchozích analýz, definování rizik a jejich dopadů. Jedná se tedy o nastavení interních procesů v souladu s požadavky GDPR a plnou implementaci zcela nových procesů, které je nutné vytvořit.

Mezi nové či změněné procesy z pohledu GDPR jsou:

 

  • Pořizování osobních údajů

 

  • Odstraňování osobních údajů

 

  • Změny osobních údajů

 

  • Přenos osobních údajů

 

  • Hlášení incidentů bezpečnosti osobních údajů

 

  • Řízení kontinuity systémů pro zpracování osob. údajů

 

a další

Skupinou opatření, která je prováděna na základě výstupů srovnávací analýzy, je změna procesů organizace. Cílem této změny je provést takovou úpravu procesů pracujících s osobními údaji, aby se zefektivnilo nakládání s nimi a současně se minimalizovalo jejich uložené, zpracovávané a přenášené množství. Snížení množství těchto údajů na nezbytné minimum zmenšuje rozsah, ve kterém je nutné přijímat opatření pro jejich ochranu a v důsledku toho i výrazně snižuje náklady na dosažení shody s požadavky GDPR.

Kontakt

Markéta Schejbalová

+420 602 111 071

Scenario s.r.o. zapsána v obchodním

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 55460

IČO: 294 62 177 DIČ: CZ 294 62 177

Sídlo společnosti:

Scenario s.r.o.

Pohraniční 1435/86

703 00 Ostrava

ÚVOD

GDPR

KYBERBEZPEČNOST

AKTUALITY

BLOG

KONTAKT

PŘIHLAŠENÍ

REGISTRACE

YOUTUBE

SLUŽBY