+420 602 111 071

Přihlašení

Registrace

Od 25.5.2018 vstupuje v účinnost Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů 2016/679 pod názvem GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Jedná se o nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Charakteristická je pro toto nařízení jeho univerzální použitelnost ve všech státech Evropské unie (a Islandu, Norska a Lichtenštejnska) a tudíž i sjednocující účinek, jelikož jednotná pravidla pro zpracování osobních údajů budou platit v každém státě EU a třech vyjmenovaných. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

GDPR chrání práva občanů EU

 

Nařízení GDPR si bere za cíl zajistit vysokou úroveň ochrany osobních údajů, nastolit důvěru, která umožní rozvoj digitální ekonomiky na celém vnitřním trhu. Fyzickým osobám zajistit možnost kontroly svých vlastních osobních údajů. Nařízení by mělo posílit právní a praktickou jistotu fyzických osob, hospodářských subjektů a orgánů veřejné moci při výkonu svých práv

Právní aspekty:

 

  • znalost GDPR problematiky a navazujících právních předpisů (zákonů, vyhlášek a jiných souvisejících legislativních dokumentů) na národní úrovni i v rámci EU,

 

  • dále znalost implementace legislativního rámce dovnitř společnosti,

 

  • schopnost komunikace na nejvyšší úrovni s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) velmi důležitá z pohledu potenciálních rizik.

Kontakt

Markéta Schejbalová

+420 602 111 071

Scenario s.r.o. zapsána v obchodním

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 55460

IČO: 294 62 177 DIČ: CZ 294 62 177

Sídlo společnosti:

Scenario s.r.o.

Pohraniční 1435/86

703 00 Ostrava

ÚVOD

GDPR

KYBERBEZPEČNOST

AKTUALITY

BLOG

KONTAKT

PŘIHLAŠENÍ

REGISTRACE

YOUTUBE

SLUŽBY